KULLANIM ŞARTLARI


Bu üyelik sözleşmesi Nüans Dış Ticaret ve Turizm Ltd.Şti tarafından, www.nuanspasta.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.


SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
nuanspasta.com ye üye olmak istiyorsanız önce yeni üyelik formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.
Bu durum, nuanspasta.com Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren nuanspasta.com Sanal mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.


HİZMETLERİN TANIMI
Nuanspasta.com Sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası Üyelik Sistemi
Nuanspasta.com Sanal Mağaza üyesi otomatik olarak belirlenecek bir "şifre" ye sahip olur. Daha sonradan ise bu otomatik verilen şifreyi kullanıcı panelinden değiştirebilir.
Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.


Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.


Nuanspasta.com ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem nuanspasta.com sanal mağazasına "login" olmak şeklinde tanımlanır.


ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, nuanspasta.com Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, nuanspasta.com Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının nuanspasta.com Sanal Mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, nuanspasta.com Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını, nuanspasta.com Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere nuanspasta.com Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü nuanspasta.com Sanal Mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, nuanspasta.com Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı nuanspasta.com Sanal Mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, nuanspasta.com Sanal mağaza’ndan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, nuanspasta.com Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.


Nuanspasta.com SANAL MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER
Nuanspasta.com Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.


Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır


Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi nuanspasta.com Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır.

nuanspasta.com Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, sözkonuzu ürünlerin mutlaka nuanspasta.com Sanal Mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran nuanspasta.com Sanal Mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Nuanspasta.com Sanal Mağazası hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden nuanspasta.com Sanal Mağazası sorumlu değildir.


Nuanspasta.com Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. nuanspasta.com Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.
Nuanspasta.com Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


VERGİLENDİRME
Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirileceek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler nuanspasta.com Sanal Mağazası sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.


ÜRÜN TESLİMATI
Ürün teslimatı ile ilgili olarak nuanspasta.com internet sitesinde Ürün Teslimat başlığı altında belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.


ÜRÜN İADESİ
Ürün iadesi ile ilgili olarak nuanspasta.com internet sitesinde, İade İşlemleri başlığı altında belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.


Nuanspasta.com SANAL MAĞAZASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda nuanspasta.com Sanal mağazası’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 – 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. nuanspasta.com Sanal Mağazası kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.


UYGULACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.


YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formu doldurdukta ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


FESİH

Nuanspasta.com Sanal mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.